Skip to main content

Luchtkwaliteit

Luchtvervuiling heeft een ernstig impact op onze gezondheid en het milieu.

Luchtkwaliteit-meetinstrumenten zoals TROPOMI (aan boord van Sentinel-5P) laten een meer nauwkeurige detectie dan ooit tevoren toe van:

  • vervuilingsbronnen op stedelijke schaal
  • kleinschalige atmosferische effecten op de regionale klimaatverandering
  • gevaren voor de luchtvaart door vulkaanuitbarstingen

Om te verzekeren dat de producten geleverd door luchtkwaliteitssensoren aan boord van satellieten voldoen aan de vereisten in termen van nauwkeurigheid en toepasbaarheid, heeft het BIRA een robuuste validatiestrategie ontwikkeld, steunend op gevestigde en traceerbare referentiemetingen.

Luchtkwaliteit
We zijn blij u een nieuwe introductiefilm te kunnen presenteren, waarin het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie in al haar facetten wordt voorgesteld. Ontdek de vele onderzoeksdomeinen en maatschappelijke uitdagingen waarin het Instituut actief is.
Op 31 januari bezocht Koning Filip van België de Pool Ruimte en het Instituut voor Ruimte-Aeronomie. Wetenschappers van het BIRA gaven hem een kijkje in ons onderzoek naar klimaat, luchtkwaliteit en de ozonlaag.
In tegenstelling tot wat een paar jaar geleden in een Nature-artikel werd beweerd, kan de verwerking van formaldehyde door vloeibare wolken de grote ontbrekende bron van mierenzuur in de atmosfeer van de aarde niet verklaren.
BIRA werkt aan een innovatief optisch systeem dat de concentraties van vervuilende stoffen in scheepspluimen zal meten van op een windmolen in de Noordzee.
Vandaag werd ACTRIS opgericht als een Consortium voor Europese onderzoeksinfrastructuur voor geavanceerde gegevens en diensten op het gebied van atmosferisch onderzoek.
Een internationaal team van onderzoekers toont aan dat de uitbarsting van de Nyiragongo vulkaan op 22 mei 2021 niet kon worden voorspeld.
Onderzoekers van het BIRA gaan het luchtruim in om de stikstofluchtvervuiling te bestrijden.
De Pool Ruimte in Ukkel opent zijn deuren op 24 en 25 september 2022.
Vulkanische as en zwaveldioxide die vrijkomen bij uitbarstingen zoals die van Cumbre Vieja op La Palma, vormen een bedreiging voor de menselijke gezondheid en de luchtvaart. Daarom houdt het SACS-waarschuwingssysteem deze emissies met satellietgegevens in de gaten en stuurt het waarschuwingen naar de belanghebbenden.
BIRA-wetenschappers en -ingenieurs hebben verscheidene jaren besteed aan de ontwikkeling en verfijning van een draagbaar instrument, de NO2-camera, om ons te helpen het probleem van de luchtverontreiniging aan te pakken, zoals benadrukt door de VN internationale dag voor schone lucht.
In de nieuwe BBC-documentaire "Greta Thunberg: A Year to Change the World", ging Greta in gesprek met wetenschappers van over de hele wereld, waaronder de atmosfeer- en klimaatonderzoekster Dr. Jenny Stavrakou van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie.
Zure regen is meer dan tien keer zuurder dan zuiver regenwater en veroorzaakt schade aan structuren en gebouwen, maar vooral aan de vegetatie (b.v. voedselgewassen). BIRA-wetenschappers hebben bijgedragen aan een studie van een internationaal team van onderzoekers van de ULB en het Duitse FZJ, dat eindelijk licht werpt op het vormingsmechanisme van mierenzuur.
Onderzoekers van het BIRA hebben bijgedragen aan de eerste wereldwijde modelleringstudie, gericht op het ophelderen en kwantificeren van de oorzaken van de schijnbare paradox van de toename van secundaire verontreinigende stoffen ten gevolge van de COVID-19 lockdowns.
Wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) zijn nauw betrokken geweest bij de analyse van de gegevens en de achterliggende technieken, alsook bij de kwaliteitscontrole en wetenschappelijke exploitatie van de metingen. Met enthousiasme over de resultaten willen zij deze gelegenheid van "Drie jaar TROPOMI" aangrijpen om meer informatie te verstrekken over deze satellietmissie en hun meest aantrekkelijke resultaten te delen.
Op 21 maart is het de Internationale Dag van het Bos, een gelegenheid om het belang van alle soorten bossen te vieren en onder de aandacht te brengen. Bomen stoten isopreen uit, dat een sterke invloed heeft op de atmosferische chemie en het klimaat van de aarde. Wetenschappers van het BIRA werken aan de schatting van de hoeveelheid vrijgekomen isopreen, een belangrijk element bij het opstellen van klimaatmodellen en het aanpakken van de klimaatverandering.
Een BIRA-wetenschapper behoort tot de 2% meest geciteerde onderzoekers ter wereld, volgens de internationale Stanford-ranglijst. We interviewden Jean-François Müller over zijn leven en carrière in het wetenschappelijk onderzoek.
Sinds het begin van de coronacrisis tot op vandaag, gebruiken wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) satellietgegevens van TROPOMI om het verband te onderzoeken tussen COVID-19-maatregelen en de stikstofdioxide-niveaus (NO2)
Het BIRA heeft een artikel in Nature Geoscience gepubliceerd, dat de eerste satellietdetectie van waterstofnitriet (HONO, ook wel salpeterigzuur genoemd) met behulp van het TROPOMI-satellietinstrument voorstelt.
Het TROPOMI-satellietinstrument heeft tijdens de lockdown wereldwijd een afname van de stikstofdioxidevervuiling gedetecteerd. In sommige delen van China lijkt de stikstofdioxidevervuiling weer te zijn toegenomen, zelfs iets meer dan in voorgaande jaren.
Is de lucht helderder en blauwer sinds het begin van de lockdown? Waar komt de kleur van de hemel of lucht vandaan.
De werkelijkheid is complex. Hier zijn enkele wetenschappelijke feiten over luchtvervuiling en luchtkwaliteit. Niet alle soorten luchtvervuiling zullen afnemen.
De lockdown van steden in de Chinese provincie Hubei legde een hele gemeenschap stil. De impact op de luchtkwaliteit is duidelijk waarneembaar vanuit de ruimte.
Onderzoek met instrumenten die vanuit de ruimte en vanop de grond dergelijke branden detecteren maakt deel uit van het Copernicus-programma, gecoördineerd door de Europese Commissie.
ICOS (Integrated Carbon Observation System) label voor het Maïdo-station op Île de la Réunion voor BIRA.
Megasteden in Centraal Afrika zijn van bijzonder belang voor luchtkwaliteitsmetingen, omdat deze regio een hotspot is van formaldehyde (H2CO).
Onderzoekers hebben een belangrijke bron van mierenzuur (zure regen) boven de boreale en tropische wouden aangetoond dankzij nieuwe satelliet-waarnemingen.