Skip to main content

Alles over het Instituut voor Ruimte-Aeronomie in minder dan zeven minuten!

Research Topic Chapter
News flash intro
In 2019 ging de communicatiecel van het BIRA de uitdaging aan om een aantrekkelijke en dynamische presentatiefilm te maken. Deze film moest in minder dan 7 minuten een samenvatting geven van het werk dat al onze onderzoekers en ondersteunende diensten hebben verricht. Een jaar later kunnen we met trots aankondigen dat deze uitdaging met glans is volbracht, dankzij de bijdrage van de firma Zen-it. Omdat een beeld (en in dit geval een film) beter is dan een lange presentatie, nodigen wij u uit om de film te bekijken.
Body text

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie: Wetenschap tussen hemel en Aarde

De promotiefilm "Wetenschap tussen hemel en aarde" van het BIRA (YouTube) stelt ons federaal onderzoeksinstituut voor, dat zowel in de fundamentele als in de toegepaste wetenschappen actief is en waarvan de onderzoeksgebieden variëren van de atmosfeer van de aarde tot de atmosferen van andere planeten en hemellichamen

Maar ons instituut is meer dan dat, en het zijn precies deze complexiteit en diversiteit die moeilijk in zo'n korte verhaal zijn samen te vatten.  Wij bestuderen ook ruimtefysica en de interacties tussen de zon en de aardatmosfeer, tussen de aardatmosfeer en de ruimte. In deze film wilden wij ook het B.USOC voorstellen, dat tot doel heeft operationele steun te verlenen aan wetenschappers die missies in de ruimte uitvoeren, en het geweldige werk van onze engineering- en IT-afdeling laten zien. 

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie: een indrukwekkend maatschappelijk instrument

Met deze film laten we zien hoe het bestuderen van de ruimte met behulp van metingen en gegevens van satellieten, grondstations of zelfs modellen, ons in staat stelt het ons omringende heelal beter te begrijpen. Dit beter begrip is de sleutel tot het behoud ervan. Daarom toont dit promotie-instrument ons directe maatschappelijke belang aan een zo groot mogelijk publiek.

Ons doel is bereikt: de film, die in drie taalversies bestaat (Nederlands, Frans en Engels), is intussen al meer dan 1000 keer bekeken en we zijn verheugd met alle enthousiaste reacties.

Wij willen onze uitdrukkelijke dank betuigen aan BELSPO, het Belgisch Wetenschapsbeleid, zonder wiens steun deze verwezenlijking niet mogelijk zou zijn geweest.

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
De promotiefilm "Wetenschap tussen hemel en aarde" van het BIRA stelt ons federaal onderzoeksinstituut voor, dat zowel in de fundamentele als in de toegepaste wetenschappen actief is.
Publication date