Skip to main content

Stratosferisch ozon | 2017-2018

De Copernicus Dienst voor Atmosfeermonitoring (CAMS) levert in bijna reële tijd gegevens over de luchtkwaliteit en de ozonlaag, zowel wereldwijd als met een focus op Europa. Het BIRA draagt bij door productvalidatie en modelontwikkeling.
Het BIRA ontwikkelt een data-assimilatiesysteem dat gewijd is aan de samenstelling van de stratosfeer. Het combineert lokale observaties met het globaal beeld van een model om globale analyses van de stratosfeer te verkrijgen.
Stratosferische ozonconcentraties stijgen opnieuw langzaam. De bevestiging van deze langdurige voorspelling is mogelijk gemaakt door onderzoekers van het BIRA die de internationale onderzoeksactiviteit initieerden en coördineerden.
Klimaatverandering heeft een impact op de hele atmosfeer, van het aardoppervlak tot de thermosfeer. De veranderende temperaturen en winden in de stratosfeer beïnvloeden de snelheid waarmee de ozonlaag zich herstelt.