Skip to main content

Onderzoek en publieke dienstverlening op het vlak van de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Het gat in de ozonlaag boven het zuidpoolgebied is dit jaar, omwille van de uitzonderlijke koude temperaturen in de stratosfeer, erg diep. Daar waar het ozongat boven Antarctica vorig jaar nog het kleinste ooit gemeten was, zou het dit jaar wel eens een van de grootste kunnen worden. Of het ozongat effectief richting een record zal evolueren, zal de komende dagen en weken door satellietwaarnemingen kunnen bevestigd worden en hangt vooral af van de verdere stabiliteit van de stratosferische polaire vortex.

Op zaterdag 3 oktober 2020, na een sluiting van een jaar en 13 miljoen euro aan investeringen, zal het Euro Space Center in Transinne zijn deuren weer openen voor het publiek! Het Euro Space Center is de ideale plek om de wereld van de ruimtevaart te ontdekken met het hele gezin, maar het stelt ook jongeren in staat om er te verblijven voor een volledige onderdompelingscursus, in het kader van een schooluitstap of tijdens een vakantiekamp.

Luchtvervuiling wordt wereldwijd erkend als de vijfde belangrijkste risicofactor voor sterfte. Wereldwijd sterven jaarlijks ongeveer 5 miljoen mensen (lees: een op de tien doden) aan de gevolgen van een slechte luchtkwaliteit. Volgens het recentste rapport van het Europees Milieuagentschap is een op de acht sterfgevallen in Europa het gevolg van aan luchtverontreiniging gerelateerde ziekten.

Op maandag 21 september 2020 publiceerde het prestigieuze tijdschrift Nature Geosciences een artikel van het BIRA waarin de eerste satellietdetectie van waterstofnitriet (HONO, ook wel salpeterigzuur genoemd) met behulp van het TROPOMI-satellietinstrument werd voorgesteld. Dit werk is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen twee BIRA-teams, de UV-Visible onderzoeksgroep en de troposferische modelleringsgroep, en de groep van R. Volkamer van de Universiteit van Colorado.

In de zomer van 2018 ontwikkelde zich een wijdverspreide droogte in Noord- en Midden-Europa. De stijging van de temperatuur en de vermindering van de bodemvochtigheid hebben de uitwisseling van koolstofdioxide (CO2) tussen de atmosfeer en de aardse ecosystemen op verschillende manieren beïnvloed, zoals een vermindering van de fotosynthese, veranderingen in de ademhaling van de ecosystemen, of nog het toestaan van frequentere branden.

Op 3 september 2020 werden twee Belgische CubeSats, PICASSO en SIMBA, samen met een 50-tal kleine satellieten gelanceerd tijdens de allereerste Europese Vega SSMS-vlucht. Zij zullen - hopelijk - aantonen dat CubeSats de nodige technologische rijpheid hebben bereikt om ingezet te worden als volwaardige wetenschappelijke instrumenten.