Skip to main content

Atmosfeerdiensten

Het BIRA biedt wetenschappelijke diensten en producten van hoge kwaliteit die de behoeften van de gebruikersgemeenschap vervullen, op al diens onderzoeksgebieden in de atmosfeer. De diensten zijn o.a.:

  • waarschuwingen voor vulkanische emissies
  • wereldwijde analyses en voorspellingen van luchtkwaliteit
  • voorspellingen van het stratosferisch ozon
  • analyse en voorspelling van de UV-index van de Zon
  • voorspelling van de cumulatieve stralingsdosis

Het BIRA is ook sterk betrokken bij de WMO/ UNEP Scientific Assessments of Ozone Depletion (Wetenschappelijke Beoordelingen van de Aantasting van Ozon) en de IPCC Assessment Reports (Intergovernmental Panel on Climate Change - Beoordelingsrapporten).

Ozongat Noordpool in 2011
We zijn blij u een nieuwe introductiefilm te kunnen presenteren, waarin het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie in al haar facetten wordt voorgesteld. Ontdek de vele onderzoeksdomeinen en maatschappelijke uitdagingen waarin het Instituut actief is.
Op 31 januari bezocht Koning Filip van België de Pool Ruimte en het Instituut voor Ruimte-Aeronomie. Wetenschappers van het BIRA gaven hem een kijkje in ons onderzoek naar klimaat, luchtkwaliteit en de ozonlaag.
De Pool Ruimte in Ukkel opent zijn deuren op 24 en 25 september 2022.
Vulkanische as en zwaveldioxide die vrijkomen bij uitbarstingen zoals die van Cumbre Vieja op La Palma, vormen een bedreiging voor de menselijke gezondheid en de luchtvaart. Daarom houdt het SACS-waarschuwingssysteem deze emissies met satellietgegevens in de gaten en stuurt het waarschuwingen naar de belanghebbenden.
Wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) zijn nauw betrokken geweest bij de analyse van de gegevens en de achterliggende technieken, alsook bij de kwaliteitscontrole en wetenschappelijke exploitatie van de metingen. Met enthousiasme over de resultaten willen zij deze gelegenheid van "Drie jaar TROPOMI" aangrijpen om meer informatie te verstrekken over deze satellietmissie en hun meest aantrekkelijke resultaten te delen.
Een ICOS-synthesestudie die de vingerafdruk van de zomerdroogte van 2018 in Europa beschrijft door middel van CO2-metingen.
Het TROPOMI-satellietinstrument heeft tijdens de lockdown wereldwijd een afname van de stikstofdioxidevervuiling gedetecteerd. In sommige delen van China lijkt de stikstofdioxidevervuiling weer te zijn toegenomen, zelfs iets meer dan in voorgaande jaren.
Het grootste gat in de ozonlaag ooit over de Noordpool. Ongebruikelijke meteorologische omstandigheden zijn verantwoordelijk.
De werkelijkheid is complex. Hier zijn enkele wetenschappelijke feiten over luchtvervuiling en luchtkwaliteit. Niet alle soorten luchtvervuiling zullen afnemen.
De lockdown van steden in de Chinese provincie Hubei legde een hele gemeenschap stil. De impact op de luchtkwaliteit is duidelijk waarneembaar vanuit de ruimte.
Onderzoek met instrumenten die vanuit de ruimte en vanop de grond dergelijke branden detecteren maakt deel uit van het Copernicus-programma, gecoördineerd door de Europese Commissie.