Skip to main content

Boekhouding | 2017-2018

BIRA's effectief structureel inkomen is tussen 2012 en 2018 gedaald, terwijl het externe competitieve inkomen sterk gestegen is.
Een groot deel van het budget van het BIRA (56%) komt uit competitieve projectfinanciering door externe organisaties.
Uitgaven van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie voor de jaren 2016, 2017 en 2018.