Skip to main content

Encyclopedie

1 3 4 A B D E F I J K L M O P R S T U V W Z
Blauw, groen, rood. Kronkelig, diffuus, of in slierten,… Het poollicht ontstaat doordat de magnetosfeer van de Aarde geladen deeltjes van de Zon opvangt of afleidt. Deze deeltjes verplaatsen zich vervolgens naar de lagere regionen van de atmosfeer volgens de lijnen van het magneetveld van de Aarde.
De kleur van het poollicht (of aurora) leert ons iets over de chemische elementen in onze atmosfeer.
De aeronomie is een multidisciplinaire wetenschap die de atmosferische omgeving bestudeert van zowel de Aarde als andere hemellichamen.
Gassen in de aardatmosfeer (zoals stikstof, zuurstof en ozon) filteren de schadelijke UV-straling
Een filter die verschillende optische golflengten in een inkomende lichtstraal selecteert aan de hand van een radiofrequentiesignaal.