Skip to main content

Luchtkwaliteit

Wereldkaart validatie sentinel5P atmosfeergegevens
Kwaliteit en doelmatigheid waarborgen van TROPOMI-gegevens die aan Copernicus-informatiediensten worden geleverd, en interoperabiliteit met andere Sentinel-instrumenten verzekeren.
Luchtkwaliteit kaart België
Atmosferische waarnemingen van de Copernicus-constellatie van Sentinel-satellieten geschikt maken om het luchtkwaliteitsbeleid in België te ondersteunen met kaarten van stikstofdioxide (NO2).
Manila airport uitbarsting van de Taal-vulkaan
Informatie in bijna reële-tijd over natuurlijke gevaren in de lucht, zoals vulkanisch as en zwaveldioxide, stof van zandstormen of rook van bosbranden, aan de luchtvaartsector.
Verkeersopstopping Los Angeles NO2
Menselijke activiteiten, de dominante bron van NOx in de atmosfeer, veroorzaken een wekelijkse cyclus in de NO2-concentraties boven steden. Uitgebreide analyse van NO2-waarnemingen van twee satellietsensoren.
Lege straten lockdown COVID-19 pandemie
Sinds het begin van de COVID-19-pandemie hebben we de evolutie van de NO2-waarnemingen van de TROPOMI-sensor nauwlettend opgevolgd. Als gevolg van lockdown-maatregelen werden ongekende NO2-dalingen waargenomen.
Max-Doas instrument Brussel
Tweedimensionale MAX-DOAS waarnemingen van stikstofdioxide (NO2), een luchtvervuilende stof. Een nieuwe strategie voor het lokaal afleiden.
Uitstoot van waterstofnitriet (HONO) door bosbranden
Voor het eerst werd waterstofnitriet (HONO) uit branden vanuit de ruimte gedetecteerd. Impact on air quality and climate. Gevolgen voor luchtkwaliteit en klimaat.
Nacht skyline horizon
Nieuwe algoritmen en atmosferische producten dragen verder bij aan de bewaking van de luchtkwaliteit (ozon, zwaveldioxide en formaldehyde).
NO2 verticale kolommen boven Antwerpen
Beoordeling van kwaliteit en validiteit van de gegenereerde S-5p/TROPOMI dataproducten door te vergelijken met onafhankelijke referentiewaarnemingen.
NO2-metingen in schoorsteenpluimen
Het uiteindelijke doel van de camera is om toezicht te houden op de NO2-uitstoot van fabrieken, alsook de achtergrondniveaus in stedelijke omgevingen.
Geharmoniseerde datasets van grondwaarnemingen
Om te verzekeren dat de producten geleverd door luchtkwaliteitsensoren aan boord van satellieten voldoen aan de vereisten in termen van nauwkeurigheid en toepasbaarheid, is het van belang om robuuste validatiestrategieën te ontwikkelen. Deze steunen op gevestigde en traceerbare referentiemetingen.
Beelden van Sentinel-5 Precursor TROPOMI tijdens het eerste jaar aan metingen van atmosferische bestanddelen: formaldehyde (HCHO)
TROPOMI is in staat om dagelijks atmosferische spoorgassen te meten met een opmerkelijke nauwkeurigheid, op globale schaal.
Lancering Sentinel-5p
Op 13 oktober 2017 lanceerde ESA de Sentinel-5p-satelliet, de eerste missie voor onderzoek naar de atmosferische samenstelling binnen het Europees Copernicus-Aardobservatieprogramma.
De samenstelling van de lucht meten boven Kinshasa
De atmosfeer boven Kinshasa is bijzonder interessant omdat de emissies van het tropisch woud zich daar vermengen met stedelijke vervuiling. Het BIRA startte een samenwerking met de Universiteit van Kinshasa.