Skip to main content
BIRA werft aan

Scientific Payload Engineer (m/v/x)

Taal

Nederlands

Français

Statuut
Contractueel
Deadline voor sollicitaties
Jobomschrijving

Er zijn vacatures voor het wetenschappelijk programma B.USOC (Belgian User Support and Operations Center) van het BIRA, waaronder twee als Scientific Payload Engineers.

Statuut: Contractueel
Startdatum: Afhankelijk van de beschikbaarheid van de kandidaat
Deadline voor sollicitaties: 26 mei 2023

Divisie, context

Het B.USOC is een operationeel centrum van het BIRA dat technische en operationele ondersteuning biedt bij de voorbereiding en uitvoering van ruimte-experimenten of missies waaraan de instelling bijdraagt, meestal in het kader van projecten met het Europees Ruimteagentschap (ESA). Projecten in uitvoering of in voorbereiding zijn onder meer: het beheer en teleoperaties van de ASIM (Atmosphere-Space Interactions Monitor) en FSL (Fluid Science Laboratory) payloads aan boord van de Europese Columbus- module van het International Space Station (ISS), het beheer van het ESA Space Weather Service Network (SWESNET), ondersteuning voor de ExoMars/TGO/NOMAD (Nadir and Occultation for MArs Discovery) en EnVision/VenSpec-H (Venus Spectrometer met hoge resolutie) experimenten, en de definitie en implementatie van Science Data Centers voor ESA’s toekomstige ALTIUS (Atmospheric Limb Tracker for Investigation of the Upcoming Stratosphere) en CI (Comet Interceptor) missies.

Verantwoordelijkheden

Als Scientific Payload Engineer draag je bij aan een ruimte-experiment of missie vanaf de voorbereiding tot de uitvoering ervan: je neemt deel aan de ontwikkeling van het operationele concept, het definiëren van producten en procedures, en tijdens de uitvoering voer je operaties uit in coördinatie met de wetenschappelijke teams. U en uw collega’s zijn verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de operationele doelstellingen van de missie, overeenkomstig de normen en eisen van het Europees Ruimteagentschap.

Daartoe werkt u samen met de wetenschappelijke teams, de ontwikkelingsteams van de "ruimte" en "grond" segmenten en de door het Europees Ruimteagentschap aangewezen technische projectmanagers. U rapporteert aan uw projectmanager, die verantwoordelijk is voor de planning en de taakverdeling. Uw taken en activiteiten variëren naargelang de missie of het experiment waaraan u bijdraagt en de fase van de missie. Aan het einde van de missie neemt u ook deel aan de langetermijnbewaring van de verzamelde gegevens.

Er zijn twee vacatures. De ene functie zal hoofdzakelijk gewijd zijn aan de ALTIUS-missie en aan het definiëren en de uitvoering van de operaties van het grondsegment van de nuttige lading. De andere functie zal voornamelijk gewijd zijn aan de Comet Interceptor-missie en het definiëren van het Science Data Centre daarvan.

Vereiste competenties
Voorwaarden voor deelname

Je hebt een masterdiploma met minimaal 4 jaar studies in een wetenschappelijk of technisch vakgebied, uitgegeven door een universiteit of een instelling van hoger onderwijs van het lange type (*)

Gedragsvaardigheden
 • Je koppelt verschillende data, ontwerpt alternatieven en trekt passende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van beschikbare informatie en initieert gerichte acties om beslissingen te nemen.
 • Je bent betrokken, toont de wil en ambitie om resultaten te boeken en neemt  verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties.
 • Je reageert op stress door je te focussen op het resultaat, je emoties te beheersen en een constructieve houding aan te nemen ten opzichte van kritiek.
 • Je ontwikkelt een vertrouwensrelatie met je contactpersonen op basis van jouw expertise.
 • Je plant en beheert actief je eigen ontwikkeling naargelang je mogelijkheden, interesses en ambitie, stelt jouw functioneren in vraag en verrijkt jezelf voortdurend met nieuwe ideeën, benaderingen, vaardigheden en kennis.

 

Technische vaardigheden
 • Je je drukt je uit in het Engels, op een begrijpelijke, vloeiende en gestructureerde manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een goede kennis van kantoorautomatisering en projectmanagement tools.
 • Je bent bekend met enkele van de wetenschappelijke of technische onderwerpen die door de instelling worden behandeld.

 

Niet vereist, wel een troef
 • U hebt ervaring met de SPICE-software en kernels voor de reconstructie van de positie, de oriëntatie en het gezichtsveld van een satelliet en zijn instrumenten, of met de Planetary Data System (PDS)-standaard die wordt gebruikt voor het structureren en formatteren van gegevens en metadata voor archivering op lange termijn.
Aanbod en voordelen
 • Contract voor bepaalde duur (mogelijkheid tot verlenging bij positieve evaluatie)
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een bonus voor tweetaligheid
 • Prettige werksfeer in een wetenschappelijke omgeving gelegen in een groene omgeving
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te verkrijgen
 • Glijdende uurrooster van 38 uur per week
 • Diverse sociale en culturele voordelen: museum kaart, hospitalisatieverzekering, kortingen met Fed+ kaart...
 • Mogelijkheid tot telewerken
 • Kinderopvang tijdens schoolvakanties
Procedure

De procedure heeft betrekking op de aanwerving van contractueel wetenschappelijk personeel van activiteitengroep II (wetenschappelijke overheidsdienst) in rang SW1, of SW2 indien de kandidaat kan aantonen ten minste vier jaar relevante voorafgaande wetenschappelijke dienst te hebben vervuld buiten de instelling. De aanwervingsprocedure wordt georganiseerd door het BIRA overeenkomstig de Koninklijke Besluiten van 2 oktober 1937, 25 april 2005 en 25 februari 2008, en bestaat uit een selectieproef in twee fasen : verificatie van de geschiktheid van het profiel van de kandidaat op basis van zijn motivatiebrief en curriculum vitae (CV), eventueel gevolgd door een gesprek van ongeveer een uur, dat ten doel heeft het profiel van de kandidaat nader te onderzoeken en zijn kennis, ervaring, motivatie en belangstelling voor de functie te beoordelen. Voor meer informatie over deze vacature kunt u per e-mail contact opnemen met recruitment (at) aeronomie (punt) be onder vermelding van de referentie P10-2023NL-SWOE.

(*) De diploma’s en certificaten die voor deze vacature in aanmerking worden genomen, zijn deze vermeld in de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937, voor het personeel op A-niveau. Indien het masterdiploma door een instantie buiten de Benelux werd uitgereikt, moet een aanvraag tot gelijkstelling van het studieniveau worden ingediend waaruit blijkt dat het studieniveau overeenstemt met een generiek Belgisch masterdiploma. Dit moet pas gebeuren nadat de kandidaat voor de baan is geselecteerd en voordat hij/zij de baan aanvaardt. Om de gelijkwaardigheid te verkrijgen, kunt u ervoor kiezen deze aan te vragen bij de Federatie Wallonië-Brussel of de Vlaamse Gemeenschap. Meer informatie hierover vindt u op https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenningen of https://equisup.cfwb.be/

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief naar recruitment (at) aeronomie (punt) be met de referentie: "P10-2023NL-SWOE"

 

B.USOC Control room
Meer over het BIRA

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) is een Belgische Federale Wetenschappelijke instelling.

Sinds de oprichting in 1964, doet het BIRA onderzoek en geeft het publieke dienstverlening op het vlak van de ruimte-aeronomie, d.i. de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Onze wetenschappers maken gebruik van instrumenten op de grond, in de lucht, aan boord van ballonnen of in de ruimte en van computermodellen.