Skip to main content

Ruimtefysica

Voorbeelden van natuurverschijnselen in de ruimte en op aarde
Waarnemingen suggereren dat een interdisciplinaire benadering nodig is om extreme gebeurtenissen te begrijpen.
Interactie energetische deeltjes met maanoppervlak
Het modelleren van de stralingsomgeving van de maan en de effecten ervan is een belangrijk element voor het ontwerpen en beschermen van een eventuele maanbasis.
Metingen röntgenstraling en protonflux
Energetische deeltjes kunnen verstoringen veroorzaken in de elektronica van satellieten en zijn een gezondheidsrisico voor astronauten alsook voor de bemanning en passagiers van vliegtuigen. Artificiële intelligentie en voorspellingen.
Poollicht Skibotn waarneemstation
We bestuderen UV-straling, het zichtbare licht en radiogolven aan de hand van zowel waarnemingen als modelberekeningen en hopen we klaarheid te scheppen over de vorming van poollicht.
Verankerde weerballon boven de BRAMS-zender in Dourbes
In-situ measurements revealed that the transmitted signal was not truly circularly polarized as expected and that the beam was not pointing at the zenith but ~10° westwards. The transmitter has been adapted accordingly.
Kaart van het BRAMS-netwerk
In Limburg zijn zeven bijkomende BRAMS-ontvangststations (versie 2.0) geïnstalleerd, naast de drie reeds bestaande stations om de kwaliteit van BRAMS-waarnemingen te verbeteren.
Solar Orbiter
Zonnesatellieten laten ze ons toe om de aanwezigheid van heel energetische (suprathermale) deeltjes dicht bij de zon te bepalen, die aan de oorsprong liggen van de versnelling van de zonnewind.
Komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko
Kometen bevatten het best bewaarde materiaal uit het vroege zonnestelsel. We konden aantonen dat kometen toch verouderen omdat Galactische Kosmische Stralen doordringen in de komeetkern.
Rosetta en zeevissen
In de “dierentuin” van neutrale gassen die Rosetta ontdekte bij komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko, groeit de verzameling “zeevissen”.
Sensoren meten elektrisch veld Comet Interceptor
BIRA bouwt de sensoren voor het meten van het elektrisch veld voor de Comet Interceptor missie die een bezoekje zal brengen aan een “nieuwe” komeet.
EPT (Energetic Particle Telescope) op ESA-satelliet PROBA-V
De Energetic Particle Telescope (EPT) levert al meer dan 7 jaar fluxmetingen op 820 km om sterke fluxvariaties te bepalen.
Rosetta en de 'vissen' in 67P’s atmosfeer
Van de zoo van neutrale gassen die ROSINA op komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko ontdekte was één ‘diersoort’ zeer moeilijk te vinden: de halogeenhoudende stoffen.
Poollicht waargenomen vanuit het Internationaal Ruimtestation (ISS). Credit ESA.
De Sweeping Langmuir Probe (SLP), ontwikkeld door het BIRA, is één van de twee instrumenten die zullen meevliegen aan boord van de ESA-CubeSat PICASSO. De hoofddoelstelling van SLP is inzicht krijgen in de magnetosfeer-ionosfeer koppeling en in het poollicht.
De Energetic Particle Telescope (EPT)
De Energetic Particle Telescope (EPT) werd gelanceerd aan boord van de ESA satelliet PROBA-V op 7 mei 2013 naar een polaire baan op een hoogte van 820 km. Het instrument levert intussen al 5 jaar lang waarnemingen.
Viviane Pierrard toont ruimteplasma-verdelingen
Ruimteplasma’s zijn in wezen gassen zonder interne botsingen, die uit thermisch evenwicht zijn en waarin grotere hoeveelheden aan suprathermale deeltjes waargenomen worden.
Grote Oekraïense radiotelescoop URAN-2
We hebben een nieuw type zonneradiopuls geïdentificeerd die gerelateerd is aan zonnevlammen: ALF-uitbarstingen. Waarnemingen van ALF-uitbarstingen leveren unieke informatie over de beginstadia van zonnevlammen.
Ruimteweer kan een impact hebben op de luchtvaart
Het PECASUS-consortium is één van de drie globale ruimteweersdienstencentra. De groep Ruimteweer van het BIRA is verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten binnen de PECASUS-expertgroep rond straling, en voor de wetenschappelijke ondersteuning van de dienstdoende operatoren.
eigen meteorenradar
Sinds 2010 heeft het BIRA het BRAMS-netwerk (Belgian RAdio Meteor Stations) ontwikkeld om meteoroïden die in de aardatmosfeer terechtkomen te detecteren en te karakteriseren. Momenteel wordt een eigen meteorenradar gebouwd bij het Geofysisch Centrum in Dourbes, die gebruik maakt van een meer traditionele “achterwaartse verstrooiing”-techniek.
Neushoorn geeft een woordje uitleg.
De snelheid waarmee een hypothetische, niet-gemagnetiseerde Aarde haar atmosfeer zou verliezen, zou ongeveer dezelfde zijn, of zelfs iets trager, dan voor de gemagnetiseerde planeet waarop we leven.
Dynamisch model van de plasmasfeer
Het dynamisch 3D-model van de plasmasfeer ontwikkeld door het BIRA staat nu ter beschikking op de SSA (Space Situational Awareness)-website van ESA.
Het snelste en meest nauwkeurige instrument voor zonnewindmetingen.
In de context van het THOR-ruimtemissievoorstel hebben IRAP (Toulouse) en het BIRA het snelste en meest nauwkeurige instrument voor zonnewindmetingen ontworpen.