Skip to main content

Fotodissociatie in de atmosfeer

Hoewel de energie van de UV-stralen en de X-stralen van de zon goed is voor minder dan 10% van de totale energie die onze ster ons zendt, is de interactie met de atmosfeer aanzienlijk.

Fotodissociatie is een proces waarbij een foton van de zon een atmosferische molecule of atoom fragmenteert in nieuwe atoom- of moleculaire componenten.

Fotodissociatie speelt een zeer belangrijke rol in de chemie van planetaire atmosferen, de atmosferische chemie van de Aarde inbegrepen.

Foto-ionisatie in de atmosfeer

De straling van de zon veroorzaakt daarnaast ook foto-ionisatie.

Foto-ionisatie is een proces waarbij een foton één of meerdere elektronen uitstoot uit een neutraal atmosferisch deeltje (atoom of molecule), wat het omvormt tot een geladen deeltje - een ion.

Figuur 1: Zonnestraling in de aardatmosfeer. Credit: ESA