Site en françaisView this website in English Zoeken

Luchtkwaliteit

Luchtvervuiling een essentieel onderwerp voor iedere wereldburger

UVAls gevolg van de snelle industriële groei en verstedelijking in vele industrialiserende landen gedurende de laatste decennia, is luchtverontreiniging een groot probleem geworden, met ook een belangrijke impact op klimaatsverandering op wereldschaal.

Stedelijke verontreiniging tast niet alleen de regio’s die een hoge productiviteit combineren met een hoge bevolkingsdichtheid, zoals het oosten van de VS, Europa of Japan – de primaire geïndustrialiseerde landen -, aan, maar ook de opkomende industriële landen met snel groeiende economieën, zoals China, India, Indonesië, etc.

In deze context is de kwaliteit van de lucht die we inademen een vitaal onderwerp geworden voor de wereldbevolking.

 

Hoe staat het met de luchtkwaliteit?

NO2Grote steden zoals Mexico, Beijing, Shanghai, New York, Johannesburg, etc., en grote geïndustrialiseerde gebieden zoals het Ruhrgebied in Duitsland, de Benelux of de Povallei in Italië, springen er duidelijk uit als sterk vervuilde gebieden, en zijn aldus duidelijk identificeerbaar op kaarten die luchtverontreiniging tonen.

Lees volledig artikel: Hoe staat het met de luchtkwaliteit?

 

Een paar atmosferische stoffen van belang voor luchtkwaliteit

SO2Stikstofdioxide (NO2), al bekend als een van de voornaamste oorzaken van fotochemische smog en zure regen, is ook verantwoordelijk voor problemen ten gevolge van irritatie van de luchtwegen (het kan astma of chronische bronchitis verergeren) en andere aandoeningen. Dit gasvormige product wordt voornamelijk geproduceerd bij verbrandingsprocessen in de industrie of in verbrandingsmotoren.

Naast stikstofdioxide vervuilt ook zwaveldioxide de lagere atmosfeer.

Lees volledig artikel: Een paar atmosferische stoffen van belang voor luchtkwaliteit

 

BIRA onderzoekt luchtkwaliteit

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite