Site en françaisView this website in English Zoeken

Luchtkwaliteit

Een paar atmosferische stoffen van belang voor luchtkwaliteit

Stikstofdioxide (NO2), al bekend als een van de voornaamste oorzaken van fotochemische smog en zure regen, is ook verantwoordelijk voor problemen ten gevolge van irritatie van de luchtwegen (het kan astma of chronische bronchitis verergeren) en andere aandoeningen.

Dit gasvormige product wordt voornamelijk geproduceerd bij verbrandingsprocessen in de industrie of in verbrandingsmotoren.

SO2

Naast stikstofdioxide vervuilt ook zwaveldioxide de lagere atmosfeer. Hoewel vulkaanuitbarstingen sporadisch zeer grote hoeveelheden van dit gas uitstoten, is de grootste bron van zwavelhoudende verbindingen de verbranding van fossiele brandstoffen (kolen en aardolie met een hoog zwavelgehalte), alsook verschillende industriële processen (bijvoorbeeld koperraffinage).

Eenmaal in de atmosfeer wordt dit gas geoxideerd tot zwavelzuur, dat zich snel samenvoegt met water en zo fijne druppeltjes vormt, zogenaamde sulfaataerosolen.

 

De luchtkwaliteit op wereldschaal blijft licht achteruitgaan

Het grootste deel van de bevolking in de moderne maatschappij is zich bewust van de gevaren verbonden aan het leven in een vervuilde omgeving. Dit is waarschijnlijk wat er de geïndustrialiseerde landen toe gebracht heeft om hun beleid aan te passen en hun uitstoot efficiënter te beheren, en zodoende een betere luchtkwaliteit te verkrijgen.

Op wereldschaal lijkt het er echter op dat de luchtkwaliteit licht blijft achteruitgaan, en de situatie is vooral delicaat in vele steden in de landen van de nieuwe opkomende economieën, waar de impact van luchtverontreiniging op de volksgezondheid alarmerende proporties aanneemt. Vele grote steden in de ontwikkelende landen lijden sterk onder luchtverontreiniging, voor een groot deel door de explosie van het wegverkeer.

 

Terug naar artikel Luchtkwaliteit

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite