Site en françaisView this website in English Zoeken

Luchtkwaliteit

BIRA betrokken bij onderzoek naar luchtkwaliteit

Uitstoot van luchtverontreinigende stoffen: satellietdata en modellen

Beijing Smog in 2008Het BIRA heeft geavanceerde methoden ontwikkeld die satellietwaarnemingen van stoffen die een rol spelen in luchtverontreiniging ten volle benutten.

Specifiek werden troposferische chemische modellen ontwikkeld (wiskundige/numerieke representaties van de troposferische samenstelling) om de invloed van natuurlijke en antropogene uitstoot van belangrijke vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden (NOx) en koolwaterstoffen te bepalen.

Deze stoffen zijn de hoofdoorzaak van fotochemische smog. Hun uitstoot is echter nog slecht gekend. Daarom gebruiken we ons globale model van de troposferische chemie in combinatie met satellietwaarnemingen om een betere inschatting van de uitstoot van verontreinigende gassen te bekomen.

 

Zo konden we bijvoorbeeld de toename van de menselijke uitstoot van stikstofoxiden in China in de periode 1997-2006 (een stijging van ongeveer 10% per jaar), en de mate waarin hun uitstoot in de Verenigde Staten en in mindere mate in Europa verminderde ten gevolge van controlemaatregelen, evalueren.

Anthropogenic emissions of NOx

 

Terug naar Luchtkwaliteit

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite