Site en françaisView this website in English Zoeken

Luchtkwaliteit

BIRA betrokken bij onderzoek naar luchtkwaliteit

Peking Olympisch stadion in China

In China neemt de vervuiling door stikstofdioxide elk jaar toe met tien procent, een waarde die China’s geweldige economische groei gedurende het laatste decennium weerspiegelt.

MAXDOAS
Het MAXDOAS-instrument in Peking (China)

In het kader van het DRAGON-programma van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA (European Space Agency) heeft het BIRA een instrument ontwikkeld in samenwerking met het Chinese Instituut voor Atmosferische Fysica (IAP) met het oog op het opvolgen van de luchtkwaliteit in Beijing en ter ondersteuning van de validatie van satellietwaarnemingen van troposferische polluenten zoals

  • NO2
  • SO2
  • ozon
  • fijne deeltjes

Dit instrument, dat geïnstalleerd staat op het dak van het IAP, op enkele honderden meters van het Olympische stadion, is in staat om de verticale distributie van een aantal cruciale atmosferische polluenten te volgen, gebruikmakende van de multi-as differentiële optische absorptiespectroscopie (MAXDOAS) techniek.

De waarnemingen zullen geëxploiteerd worden in de context van nationale en Europese projecten zoals AGACC, AMFIC en GEOMON. Verdere waarneming en opvolging van luchtvervuiling en ontwikkeling van algoritmen maken deel uit van het BIRA’s takenpakket binnen deze projecten.

De eerste resultaten tonen dat de MAXDOAS-metingen in Beijing de nodige informatie bevatten om de aerosolextinctieprofielen te herkrijgen, alsook mogelijk andere eigenschappen van aerosolen zoals de angstromcoefficiënt, het eenmalige verstrooiingsalbedo en de fasefunctie, naast profielen van troposferische spoorgassen.

Terug naar artikel Luchtkwaliteit

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite