Site en françaisView this website in English Zoeken

Luchtkwaliteit

BIRA betrokken bij onderzoek naar luchtkwaliteit

 

Internationale samenwerking voor voorspellen, monitoren en rapporteren

GMESMeer algemeen werkt BIRA-IASB actief samen met PROMOTE, een internationaal project binnen ESA’s Globale Monitoring van Leefmilieu en Veiligheid (Engels: Global Monitoring of Environment and Safety: GMES) programma.

Het hoofdobjectief van PROMOTE is het afleveren van onderhoudbare en betrouwbare operationele diensten ter ondersteuning van geïnformeerde beslissingen over atmosferische beleidspunten (voorspellingen, monitoring en rapportagetaken van Europese leefmilieuagentschappen).

Zo worden bijvoorbeeld concrete data over vervuilende stoffen en dagelijkse updates over luchtvervuiling geleverd aan het publiek, waardoor dit geholpen wordt om zijn gedrag al naargelang hiervan aan te passen.

 

Diensten rond luchtkwaliteit

Ten slotte hebben BIRA-IASB en het DG van Atmospheric Sciences and Climate Canada sinds 2006 een samenwerkingsakkoord voor het opzetten van een voorspellings- en waarschuwingsdienst voor luchtkwaliteit en verontreiniging voor burgerdoeleinden.

Zo ontstond BACCHUS (Belgium and Canada for CHemical Weather User-oriented Services), wat een systeem is dat data-assimilatie van atmosferische scheikunde koppelt aan een transportmodel. Het doel van dit model is de bepaling van de luchtkwaliteit en de verdeling van ozon op wereldschaal.

 

Terug naar Luchtkwaliteit

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite