Site en françaisView this website in English Zoeken

Wereldwijde veranderingen

De klimaatsverandering is zonder twijfel één van de grootste milieu-uitdagingen waarmee de mens vandaag de dag geconfronteerd wordt.

Het belang ervan werd erkend door de laatste verslagen van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) en het klimaatverdrag van de VN, het UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).

 

IPCC Logo

 

Daarom is het ook noodzakelijk dat er maatregelen worden genomen om de veranderingen te monitoren, om hun oorzaken te bestuderen en om hun gevolgen te verzachten.

UNFCCC LogoObservaties gemaakt vanaf de grond en vanuit de ruimte zorgen voor unieke gegevens die nodig zijn voor het bestuderen van de klimaatsverandering.

Op elkaar afgestelde programma’s zijn van wezenlijk belang voor de verdeling van deze observaties op internationaal niveau.

 

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) is vooral geïnteresseerd in fenomenen die betrekking hebben op de atmosfeer en speelt een belangrijke rol in:

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite