Site en françaisView this website in English Zoeken

Broeikaseffect

een natuurlijk fenomeen

Het broeikaseffect is een natuurlijk fenomeen dat nodig is voor het leven op Aarde. Zonder het broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur op Aarde -18 graden bedragen, in plaats van de aangename 13 tot 15°C die we nu kennen.

De atmosfeer laat een deel van de zonnestraling (ongeveer twee derde) door. Dit verwarmt het aardoppervlak, terwijl het resterende derde weerkaatst wordt. De zo verwarmde oppervlakte geeft op zijn beurt aan de atmosfeer infrarode straling af.

In tegenstelling tot de zonnestraling die de aardoppervlakte bereikt (invallende zonnestraling), kunnen deze infrarode stralen door bepaalde bestanddelen van de atmosfeer geblokkeerd of geabsorbeerd worden.

Sheme explaining the greenhouse effect

Het gaat over de zogenaamde broeikasgassen: waterdamp, CO2, CH4 (methaan), N2O (stikstofoxide), stratosferische ozon (O3) en CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen). De energiebalans van in- en uitgaande stralen blijft behouden, wat de temperatuur van de lage atmosfeer verhoogt.

 

Het broeikaseffect: zekerheden en studies over dit onderwerp

Dankzij de analyse van luchtbellen uit ijslagen afkomstig van de ijskappen (Antarctica en Groenland), die getuigen van vroegere atmosferen, kunnen wetenschappers de evolutie van de concentraties van atmosferische bestanddelen opnieuw samenstellen.

De hoeveelheid koolstofdioxide en methaan in de atmosfeer is vandaag hoger dan ooit. Hetzelfde geldt voor de toenamesnelheid.

Het bestuderen van de evolutie van de temperaturen en de hoeveelheid van bepaalde chemische bestanddelen zoals C02 en methaan geeft een correlatie aan tussen hoge temperaturen en de toename van hun concentraties. Een causaal verband kan echter niet met zekerheid vastgesteld worden.

 

Het broeikaseffect: versterkt door menselijke activiteit

Sommige broeikasgassen zijn van nature aanwezig in de atmosfeer. Denk maar aan water, C02 , CH4, N2O, stratosferische ozon (O3), …

Menselijke activiteiten hebben de concentratie van bepaalde verbindingen zoals C02, CH4 en N2O aanzienlijk versterkt en de productie van nieuwe bestanddelen in de atmosfeer zoals chloorfluorkoolwaterstoffen in de hand gewerkt.

 

Voorzichtigheid is dus geboden

De problematiek van broeikasgassen wordt geregeld door het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatsverandering (Rio, 1992) dat in 1997 tot het Kyoto-protocol heeft geleid.

 

Terug naar artikel Atmospherische veranderingen

 

 

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite