Site en françaisView this website in English Zoeken

Ozon, invloed op mens en levende wezens

Ozon (O3) is hoofdzakelijk te vinden in twee lagen van onze atmosfeer

De stratosferische ozon speelt een gunstige rol door een groot deel van de ultraviolette straling van de Zon te absorberen, zodat slechts een kleine deel van de straling de Aarde bereikt.

Het absorberen van de ultraviolette straling door ozon is een bron van warmte, die eigenlijk de stratosfeer zelf vormt (dit is een gebied waarin de temperatuur stijgt met de hoogte).

 

Difference between tropospheric and stratospheric ozoneOzon is dus van wezenlijk belang voor de temperatuurstructuur van de aardse atmosfeer.

Zonder de filtrerende rol van de ozonlaag zou meer UV-B straling het aardoppervlak bereiken.

Tal van experimenten op planten en dieren, maar ook klinisch onderzoek bij mensen, hebben de schadelijke invloed van een overdreven blootstelling aan UV-B straling bewezen.

 

 

Troposferische ozon daarentegen is een zogeheten secundaire vervuilende stof, een foto-oxidans die wordt gevormd door de inwerking van de zonnestralen op primair polluerende precursoren.

Troposferische ozon resulteert uit complexe chemische reacties waarin stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen, koolmonoxide, temperatuur en zonlicht meespelen. Troposferische ozon heeft een giftig effect op de mensen, dieren en planten.

Terug naar hoofdartikel Ozon

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite