Site en françaisView this website in English Zoeken

Chemie en Fysica van Atmosferen

Het BIRA bestudeert de stratosfeer van de Aarde en kijkt daarbij naar de ozonvermindering en daaraan verbonden belangrijke factoren zoals vulkanische aerosols, polaire stratosferische wolken en halogeenverbindingen. Veranderingen op lange termijn worden geëvalueerd en technieken voor voorspelling worden ontwikkeld. Het onderzoek ondersteunt het Protocol van Montreal over de bescherming van de ozonlaag.

Altius Logo

Ter ondersteuning van het Kyoto-protocol bestudeert het BIRA ook de scheikunde van de aardse troposfeer, met de nadruk op natuurlijke en door de mens veroorzaakte emissies van gassen zoals SO2 en NO2, troposferische ozonprecursoren, hun relatie tot de luchtkwaliteit, en de evolutie van broeikasgassen. Chemische weersvoorspellingen worden ontwikkeld.

Het BIRA onderzoekt de zonnestraling en zijn penetratie tot op het oppervlak van de Aarde en andere planeten. Het brengt de lange-termijnveranderingen in kaart van de UV-straling. Het BIRA draagt bij tot het onderzoek van planetaire atmosferen, in het bijzonder die van Mars en Venus.

De onderzoekers van de onderzoeksgroepen Atmospheric Composition en Solar radiation in Atmospheres bestuderen verschillende aspecten van het zeer uitgestrekte studiegebied van de chemie en fysica van atmosferen.

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite